Laboratorium DILAB wykonuje  badania w kierunku SARS-CoV-2 :

 

1.COVID 19 Antygen -rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia oraz WHO

Materiał : wymaz z nosogardzieli

Test COVID 19 Antygen wykrywa  SARS-CoV-2 w próbkach wymazów z nosogardzieli. Test antygenowy pozwala na określenie aktywnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zarówno u pacjentów bezobjawowych, jak i pacjentów u których wystąpiły objawy. Wykazuje wysoką czułość już na samym początku zakażenia, jeszcze przed wytworzeniem pierwszych przeciwciał i może wykryć obecność wirusa zanim pojawią się pierwsze objawy COVID 19.

Cena badania: 120 zł czas (wynik tego samego dnia)

 

 2. Szybki test kasetkowy na przeciwciała SARS-CoV-2 IgM i IgG

Materiał: osocze, krew pełna, krew włośniczkowa,

Badanie SARS-CoV-2 jest testem kasetkowym, wykrywa przeciwciała w klasie IgM i IgG w surowicy krwi.

Przeciwciała IgM dodatnie oznacza toczącą się infekcję. Przeciwciała IgM wykrywane są z największą czułością  po upływie  7-10 dni od wystąpienia objawów choroby, dlatego wynik ujemny testu nie wyklucza zakażenia SARS-CoV-2. Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji, a ich obecność może świadczyć o świeżym/aktywnym zakażeniu.

Przeciwciała IgG wykrywane są z największą czułością  po upływie 14-18 dni od wystąpienia objawów choroby. Przeciwciała IgG są przeciwciałami tzw. „późnej fazy” infekcji. Wynik dodatni może świadczyć o przebytym, nieaktywnym zakażeniu.

Cena badania: 120 zł czas (wynik tego samego dnia)

 

3. Diagnostyka serologiczna – przeciwciała SARS-CoV-2 IgG (ilościowy)

Materiał: krew pełna, osocze.

Test IgG jest testem jakościowym wykonywanym na aparacie DXI 800 firmy Beckman Coulter. Polecany jest dla pacjentów, którzy chcą sprawdzić, czy przeszli kiedyś infekcję COVID-19

Cena badania: 80 zł czas (wynik tego samego dnia)

 

4. Badanie materiału genetycznego PCR-RT

Materiał: wymaz z nosogardzieli.

Ostateczne rozpoznanie infekcji SARS-Cov 2. Możliwość otrzymania wyników dodatnich przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych. Możliwość otrzymania wyników dodatnich u pacjentów, u których zakażenie przebiega bezobjawowo. 

Cena badania: 450 zł czas oczekiwania 1 dzień.

Wykonanie badań w kierunku SARS-CoV-2 szczególnie polecamy przed przyjęciem do:

–  sanatorium

–  pracy

–  stomatologa

–  szpitala

Wynik  badania w kierunku SARS-CoV-2 określa czy pacjent miał kontakt z koronawirusem. Ma to szczególne znaczenie w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i ich otoczenia oraz personelu medycznego.

 

Przy zamówieniach grupowych istnieje możliwość negocjacji cen. Pacjenci rejestrowi są na godziny. Istnieje możliwość pobierania materiału w zakładzie pracy.

Prosimy o rejestrację pod numerami telefonu: 15 642 70 79, 15 642 70 47