1. Punkt pobrań materiału do badań

26-025 Łagów
Ul. Słupska 3
Tel. 41 222 50 17

Czynny od Poniedziałku do Piątku od 8:00 do 10:00