Punkt pobrań materiału do badań

37-500 Jarosław

Ul. Józefa Poniatowskiego 53
Tel: 511 309 644

Czynny poniedziałek piątek 8:00 – 10:00