Punkt pobrań materiału do badań

37-100 Rudnik nad Sanem
Ul. Mickiewicza 12
Tel: 500 645 532

Czynny poniedziałek piątek 7:30 – 10:30