Punkt pobrań materiału do badań

32-800 Brzesko
Pl. Kupiecki 4
Tel: 14 685 38 00

Czynny poniedziałek piątek 7:00 – 10:00